ความเห็น 2911733

การใส่ท่อระบายน้ำดี ในผู้ป่วยภาวะท่อน้ำดีอุดตัน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเสาวลักษณ์

ใส่ท่อน้ำดี ในที่นี้คือใส่สายระบายน้ำดีที่ระบายน้ำดีออกมาลงในถุงข้างนอก หรือใส่ท่อน้ำดี(stent) ไว้ข้างในเพื่อถ่างขยายท่อระบายน้ำดีที่ตีบให้กว้างขึ้นคะ แต่การใส่ทั้งสองอย่างก็มีโอกาสหลุดได้ค่ะ ทุกครั้งหลังจากใส่แล้ว ผู้ป่วยจึงได้รับคำแนะนำให้สังเกตความผิดปกติเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน หนึ่งในความผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์คือ ท่อระบายน้ำดีเลื่อหลุดค่ะ เพราะหากมีการเลื่อนหลุด ก็จะทำให้ไม่สามารถระบายน้ำดีได้ อาจก่อให้เดิออาการน้ำดีอุดตันอีกค่ะ