ความเห็น 2911

special education

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.144.210
เขียนเมื่อ 
การจัดการศึกษาไม่ว่าจะรุปแบบไหนไม่ควรที่จะเป็นหน้าที่ของรัฐฝ่ายเดียวแต่ควรจะได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ทั้งด้านบุคลากรและปัจจัยในการศึกษารวมไปถึงความเอาใจใส่ในตัวเด็กของผู้ปกครองด้วย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พิการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประโยชน์ต่อชาติถ้าหากว่าได้รับการพัฒนาที่ถูกทาง เป็นข้อคิดที่ดี