ความเห็น 29107

วิถีชุมชนหรือการกดขี่ : เด็กดีต้องบริการผู้ใหญ่ในงานเลี้ยง

เลขาฯ
IP: xxx.153.169.186
เขียนเมื่อ 

เคยมีประสบการณ์และความรู้สึกคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ได้นิยามตัวเองว่าเป็นนักพัฒนา เลยไม่ทุกข์ใจอะไร

แน่นอนว่าคนที่มาจากต่างวัฒนธรรมต้องรู้สึกมาก เคยพาเพื่อนต่างชาติไปต่างจังหวัด มีงานเลี้ยง เด็กๆคอยบริการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหาร รอกินทีหลังสุด อาหารบางอย่างไม่เหลือก็ไม่ได้กิน เพื่อนโวยวายว่าผู้ใหญ่ทำแบบนี้น่าเกลียดมาก ก็ต้องอธิบายว่าเป็นวิถีของท้องถิ่นนั้นๆ เมื่อก่อนเราก็รู้สึก เดี๋ยวนี้ชินแล้ว แต่ถ้าเราเป็นคนจัดก็จะไม่ทำแบบนี้

แต่ก็จะหาโอกาสเล่าให้คนท้องถิ่นฟังเรื่องวิถีและความคิดของผู้มาเยือนด้วยทุกครั้ง คิดว่าการที่คนสองคน(หรือมากกว่า) มีโอกาสมาพบปะกัน ก็น่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน จะทำให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับการกระทำ(ที่คิดว่าแปลก) ของอีกฝ่ายได้ดีขึ้น (แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ยอมเปลี่ยนง่ายๆก็เถอะ)

แต่มีบางเรื่อง ที่ไม่ว่าอย่างไรก็ทำใจไม่ได้ เช่น ครูใช้เด็กนักเรียนไปซื้อเบียร์ ทั้งๆที่สอนอยู่ปาวๆว่าสุราเป็นสิ่งเสพติด ไม่ดีต่อร่างกาย

การตั้งคำถามด้วยความสงสัยในความแตกต่างทางความคิด ไม่ใช่ถามด้วยอารมณ์หรือต้องการเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นอย่างที่หวัง น่าจะดีแล้ว ดีกว่าทำใจยอมรับไปเฉยๆโดยไม่คิดวิเคราะห์อะไรเลย

สุดท้าย เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการทำงานโดยใช้สันติวิธีค่ะ