ความเห็น 2910583

สรุปสาระสำคัญและความแตกต่างในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 32-43 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

เขียนเมื่อ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ควรทราบก่อนอ่านต่อไป
วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554, ลิขสิทธิ์ และการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์
http://natjar2001law.blogspot.com/2011/03/blog-post_02.html

การนำภาพถ่ายบุคคลอื่นมาใช้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
http://natjar2001law.blogspot.com/2011/07/blog-post_24.html
เป็นที่รู้กันดีว่า ระบบอินเตอร์เนตเป็นระบบที่กระจายข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ไปยังทั่วโลก หลายๆ ท่านจึงมักนำภาพถ่ายสวยๆ รวมถึงภาพถ่ายจำลองต่างๆ รวมถึงภาพถ่ายตัวเจ้าของภาพเอง ออกเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เนต เช่น เฟชบุค ปิกาซ่า ฯลฯ ปัญหาว่า การที่มีผู้ชอบใจถูกใจภาพถ่ายต่างๆ แล้วนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ ก็ตาม เป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

การนำภาพบุคคลอื่นมาใช้ในเฟชบุค
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
http://natjar2001law.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html