ความเห็น


วัว ควาย ช้าง ม้า ลา สุนัข เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับมนุษย์ โดยเฉพาะคนไทยซึ่งอยู่ในสังคมวัฒนธรรมข้าว และในสมัยที่ยังขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำงานในนา การขนส่ง ค้าขาย ล้วนแล้วต้องอาศัยแรงงานและสติปัญญาของสัตว์เหล่านี้

สุนัขก็ขึ้นชื่อในเรื่องความรัก ความซื่อสัตย์ ยอมตายแทนเจ้าของหรือเจ้านายของเขา

น่านับถือกลุ่มชนชาวบ้านหลาย ๆกลุ่มที่แสดงออกซึ่งการรู้คุณของวัว ควาย มีประเพณีเฉพาะเพื่อพวกสัตว์ที่แสนประเสริฐเหล่านี้

เมื่อไรนะที่มนุษย์บางคน บางจำพวกจะลดละเลิก ด่าว่ากันว่า โง่ หรือต่ำกว่าสัตว์เหล่านี้ ถ้าพวกเขาได้ยิน เชื่อว่าเขาเข้าใจ และจะดูถูกคนพวกนี้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี