ความเห็น 2908000

“ความดี” คืออะไร

ม....ิ....้....น
IP: xxx.230.170.113
เขียนเมื่อ 

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะใจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจป๊ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ