ความเห็น 29072

รวมพลคน QA

รังสรรค์
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ต้องขอโทษด้วยครับ ผมไม่ได้เข้าสัมมนาในช่วงดังกล่าว  แต่หลักการการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ของใคร  มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพ และความยุติธรรมเพราะถือว่าทุกท่านมีส่วนร่วมในผลผลิตและผลลัพธ์  ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น