ความเห็น 2906248

ผักหวานบ้าน ผักอินทรีย์ต้นทุนต่ำ

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตตอบคุณ พ.แจ่มจำรัส แทนเจ้าของบันทึกนะคะ

อ่อมแซบ คือต้นที่วงกลมในภาพค่ะ