ความเห็น 2904349

ผิดไหมที่เกิดเป็นคนไทย

เขียนเมื่อ 

เมื่อ ๗๐๐ ปีกว่า เราไม่มีประเทศไทย เดี่๋ยวนี้มีนักการเมืองคิดแต่ผลประโยชน์ อยากคิดใหม่เหมือนกัน