ความเห็น 2901320

โง่ครั้งเดียวก็พอนะเธอ

เขียนเมื่อ 

อาการที่ครูต้อยอธิบาย ต้องให้ช่างช่วยดูแบตเตอรี่ในเครื่องคอม ฯ ด้วยครับ

เพราะคอมฯ ที่ผมใช้ใน สนง. ก็มีอาการนาฬิกาหยุดเดิน หรือเดินได้อีกไม่กี่ชั่วโมง

หลัีงปิดเครื่อง  ตอนนี้กำลังจะได้รับการเปลี่ยนเครื่องใหม่  ทุก ๆ วันจึงต้องทนเปลี่ยนวัน เดือน ปี

และเวลา หลังจากที่เปิดเครื่องฯ แต่ละวันก่อน ครับ