ความเห็น 2899622

แรงบันดาลใจดีๆจากหนังสือ (1)

เขียนเมื่อ 

เคยหยิบมาอ่านปกหลังดู แต่ยังไม่ซื้อ กลัวว่าแรงบันดาลใจให้จะลาออกจากงาน..55