ความเห็น 2898157

๑๙๕. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ "ร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...."

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับ ผอ. นะคะเรื่องร่าง พรบ. ระเบียบที่จะรวมทุกประเภทไว้ในระเบียบเดียวกัน ดูไม่ค่อยเหมาะสมและไม่จำเป็น

 

 

ขอเรียนถามว่าเงินเดือนของอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เรียกอีกอย่างว่า พนักงานราชการใช้ไหมคะ ?) ซึ่งมีสัญญาจ้างที่ให้ 1.7 เท่าของเงินเดือนข้าราชการนั้น เป็น เพดานหรือเป็นอัตราตายตัว

ถ้าเป็นเพดาน พนักงานก็ควรได้รับการอธิบายว่าจะจ่ายเท่าใดขึ้นอยู่กับความสามารถหรือกระเป๋าของมหาวิทยาลัย ที่ใดรวยหารายได้ได้มากก็สามารถจ่ายได้สูงกว่า และสามารถแข่งขันหรือดึงดูดอาจารย์ที่มีคุณภาพได้ดีกว่า ส่วนตัวของพนักงานก็มีสิทธิ์ที่จะไปยังที่ที่ให้เงินเดือนสูงกว่าได้อยู่แล้ว

แต่ปัญหาที่พบในขั้นตอนการของบประมาณก็คือทางมหาวิทยาลัยตั้งที่ขอที่อัตรา 1.7 คูณด้วยจำนวนพนักงาน ในความเป็นจริงอาจจ้างไว้ด้วยจำนวนที่มากกว่าแล้วก็มาเกลี่ยจ่าย รวมทั้งตัดยอดมาจ่ายเป็นสวัสดิการ ทำให้เงินเดือนที่จ่ายแทนที่จะเป็น 1.7 เท่าก็เป็นจ่ายต่ำกว่า ดังที่ปรากฏ ซึ่งพนักงานมักจะไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยสามารถมาบริหารจัดการได้ และรวมตัวกันเรียกร้อง การบริหารควรปิดจุดอ่อนตรงนี้ด้วยการประกาศชัดเจนว่าจ่ายเท่าไร มีสวัสดิการใดบ้าง ส่วนเงินงบประมาณคิดอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย ไม่จำเป็นต้องทราบ ผู้ที่จะสมัครเข้ามาทำงานก็ต้องพิจารณาว่าจะต้องการหรือไม่ วันหนึ่งถ้าไม่พอใจก็สามารถไปสมัครที่อื่นได้ ซึ่งในอนาคตถ้าจะดึงดูดอาจารย์ที่เก่งและดีไว้ก็คงต้องแข่งขันกันด้วยเงินเดือนเหมือนประเทศอื่น ๆ

หรือว่าเขามีเจตนาที่ให้ทุกระบบเป็นระบบเดียวกัน เงินเดือนบัญชีเดียวกัน สวัสดิการเดียวกัน ถ้าเป็นเช่นนั้นคง happy กันถ้วนหน้า ข้าราชการเงินเดือนสูงขึ้นเท่าพนักงาน พนักงานได้สวัสดิการและความมั่นคงเท่าข้าราชการ รัฐบาลก็ต้องหาเงินกันหน้าเขียวและแบกรับภาระเรื่องบำเหน็จบำนาญเหมือนเดิม ก็ทำได้นะถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นมาก ๆ

ผลกรทบทำให้อาจารย์ในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและกลุ่มลูกจ้างรวมทั้งประชาชนที่ไม่อยู่ในระบบใดก็ต้องเรียกร้องการดูแลจากรัฐบาลเช่นกัน คิดแล้วกลุ้มแทนรัฐบาล