ความเห็น 2897930

๑๙๕. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ "ร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...."

เขียนเมื่อ 

ม.ของอาจารย์ทำแบบนั้นรึ? อาจารย์ Was...

บางครั้งต้องเข้าใจในกระบวนการของการจัดสรรเงินของสำนักงบประมาณด้วยค่ะว่า...

สำนักงบฯ จัดสรรเงินให้หมวดเงินอุดหนุน คือ ของพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนที่จะบริหารจัดการ

พอเกิดปัญหาเรื่องการเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการให้...

ก็ทำให้สำนักงบประมาณไม่มีให้เพราะปีนั้น ได้จัดสรรให้ไปแล้ว...

นี่คือ ปัญหาใหญ่ จึงทำให้เป็นปัญหาในการปฏิบัติของงานแผน + งานบุคคล ไงค่ะ...

ปัจจุบัน สกอ. กำลังรวบรวมภาระค่าใช้จ่ายนี้เป็นเงินก้อนโต

แต่ก็แล้วแต่ ม.ใดจะบริหารจัดการหรือช่วยไปก่อนก็ให้ทำไป...

ม.ใดทำไม่ได้ก็ให้รอ...จึงทำให้ทุก ม. ได้เงินไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อม

ของแต่ละ ม.ค่ะ...เหตุการณ์นี้ เริ่มตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา...

และในทางปฏิบัติ ก็จะพันกันมาทุก ๆ รอบของการเลื่อนเงินเดือนค่ะ...

บาง ม. ที่ไม่ได้จ่าย อาจมีปัญหาข้างในในด้านเชิงบริหารจัดการของ ม.นั้นเองค่ะ...

ให้ดูข้อมูลดี ๆ...ขอบคุณคร้า...:)...