ความเห็น 2895542

นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ (2): คำสั่งแต่งตั้ง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.ขจิต งานยุ่ง แล้วก็หาเวลาที่จะทำสมาธิเขียนได้ยากมากครับ