ความเห็น 2894924

จดหมายถึงลูก "เพรียง" ฉบับที่ ๑๒ ตอนรู้จักกับคำว่า...ความรับผิดชอบ...

เขียนเมื่อ 

ชอบวิธีการดำเนินชีวิตครอบครัวของอาจารย์ค่ะ น่ารัก อบอุ่นค่ะ