ความเห็น 2894023

คนทำงานสามวัง (๑๑)

เขียนเมื่อ 

แวะมาชื่นชมความดีงามของผู้หนุนเสริมสังคม

และ แวะมาให้กำลังใจแก่เยาวชน ผู้เป็นลมหายใจ ของผ่นดิน ครับ