ความเห็น 2893586

มองส่วนดี หรือส่วนเสีย?????????????????

เขียนเมื่อ 

ขอแก้ไขคำผิดค่ะ อาจารย์

จัดสรรค์ ความเป็นอยู่ในสังคม แก้ไขเป็น จัดสรร ค่ะ