ความเห็น 2893146

ฝึกซ้อม : ภาค 2

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับครู

-กิจกรรมของครูล้วนส่งเสริมเด็ก ๆให้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

-ความคิดของเด็กบริสุทธิ์...และน่ารักเสมอครับครู

-เป็นกำลังใจให้นะครับ...