ความเห็น


ท่านขจิตครับ

การได้เล่น FB  ก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากครับ เป็นการจำลองสังคมมนุษย์ที่น่าสนใจและค่อนข้างลึก มีทั้งส่วนดีและอันตราย และก็เช่นนวัตกรรมใหม่ๆ ของสังคมมนุษย์ ล้วนชักจูงมนุษย์ไปเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ในยุคที่มนุษย์เป็นตัวเล่นสำคัญของสังคมยุคใหม่ ทำให้เป็นโอกาสดีของนายทุน 

ก็ต้องย้อนกลับมามองจิตใจมนุษย์ในที่สุดครับ ว่าหากมีความเข้มแข็งมีพื้นฐานที่มั่นคง ก็น่าจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องได้ ผมเองจากประสบการณ์ที่ได้อยุ่ในศรีลังกาทำให้เห็นว่าวิถีชีวิตนั้นสร้างได้ ออกแบบได้ และเมื่อทุกฝ่ายตั้งแต่รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวและเอกชนร่วมมือกันสร้างวิถีในสังคม ย่อมสามารถหล่อหลอมคนในสังคมได้ตามวัตถุประสงค์ เช่นศรีลังกา เป้นสังคมพุทธเถรวาท รัฐบาลและทุกฝ่ายพร้อมใจกันสร้างวิถีพุทธให้เข้มแข็ง ก็ปรากฏผลดีต่อคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป้นอย่างมาก ที่มีบทบาทสำคัญคือโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งเป็นมาตรการที่ดีมากและควรศึกษาให้ดีเพื่อนำกลับมาฟื้นฟูในประเทศไทยอีกครั้ง

เรื่องศรีลังกานั้นจะพยายามทะยอยเขียนลงต่อไปครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี