ความเห็น 2891247

รายละเอียดชมรมปลูกผักกินได้

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง

ปลูกหญ้ากินได้ จัดอยู่ในข่ายไหมคะ?

หญ้าปักกิ่ง ปลูกเป็นผัก หญ้าม้า ย่านาง

ขอบคุณค่ะ