ความเห็น 2886915

ต้นไม้มงคลนาม ๙ ชนิดของไทยเรา มีเป็นไม้หรือปลูกเป็นต้นไม้ดีต่อตัวเอง ครอบครัว บ้าน อาคาร สถานที ฯ

เขียนเมื่อ 

28

การลงอักขระ ไม่แน่ใจนะคะ (แต่มีความคิดเห็นส่วนตัว)

น่าจะให้พระหรือผู้ที่ทำพิธีเขียนให้ เพราะผู้เขียนอาจจะมีการท่องคาถา

เพิ่มมากกว่าที่กำหนดไว้ให้เราทราบตอนกำลังเขียนด้วยค่ะ