ความเห็น 2886840

คนทำงานสามวัง (๖)

เขียนเมื่อ 

เป็น ประวัติศาสตร์ รากฐานที่มาทางระบบเศรษฐกิจ ที่มีคุณค่า ค่ะ

ขอบคุณ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ ดีดี นะคะ