ความเห็น 2882807

วัฒนธรรมชนบท

เขียนเมื่อ 

ท่าน GD ครับ เห็นด้วยว่าหลักการทิ้งไม่ได้ แม้ว่าผมจะคลุกคลีชนบทมานานแต่ผมก็แสวงหาความรู้เชิงวิชาการมากขึ้น เพราะอยากรู้ว่าทางวิชาการอธิบายเรื่องเหล่านี้ว่าอย่างไร  หลายเรื่องวิชาการจะเป็นปัญญาชี้นำครับ เพียงเราต้องรู้จักปรุงหลักการให้เหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ หมู่บ้านนั้นๆ เหมือนตำน้ำพริก รสชาดของน้ำพริกปักษ์ใต้กับอีสานต่างกัน แต่องค์ประกอบหลักๆเหมือนกัน คล้ายกัน  คุณหมอ intern จึงต้อมีคุณหมอพี่เลี้ยง นักพัฒนาใหม่จึงต้องมีพี่เลี้ยง นักศึกษาใหม่จึงต้องมีพี่พี่มาช่วยแนะนำหลายๆเรื่อง  เห็นด้วยครับว่าจะต้องไม่ทิ้งหลักการครับ