ความเห็น 2882803

วัฒนธรรมชนบท

เขียนเมื่อ 

ดร.Joy ครับ แต่ก่อนผมไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องวัฒนธรรมชุมชน มากนัก แต่นับวันผมจะเึารพและให้ความสำคัญมาก พยายามทำความเข้าใจ อ่านให้ออก หรือ ถอดระหัสให้ออกว่า สิ่งที่ชุมชนทำ คนในชุมชนทำนั้น หมายความว่าอย่างไร มันไม่ใช่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของชุมชนเท่านั้น มันผสมผสานระหว่าวของใหม่ และของเก่า ผันแผรไปตามการเปิดของชุมชน หรือการรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเข้าไปมากน้อยแค่ไหน  เมื่อทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าหมดแล้ว วัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปมากมาย จนหลายครั้งเราเห็นคนในมีสองด้านในการแสดงออก  การทำงนของเรา ยุ่งยากมากขึ้นที่จะอ่านเรื่องราวเหล่านี้ให้เข้าใจครับ....