ความเห็น 2882801

วัฒนธรรมชนบท

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับคุณโอ๋ครับ ความจริงของเรื่องนี้ยังมีอีกครับ เป็นความสัมพันธ์คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติครับ พูดแล้ว หลายท่านว่างมงาย ไร้สาระ แต่มันเป็นจริงคือ  หมู่บ้านนี้มีความเชื่อเรื่อง "ปอบ" มาก เป็นความเชื่อของคนในชุมชน  หลายคนติเตียน แม้คนใน อ.ดงหลวง รุ่นใหม่ ก็กล่าวเช่นนั้น  แต่เราไม่ได้ไปตั้งหน้าพิสูจน์ว่ามีหรือไม่มี แต่ต้องยอมรับว่า  สิ่งนี้ มีผลต่อพฤติกรรมของคนในชุมชน นั่นคือสิ่ที่เราต้องเข้าใจ และคิดอ่านในการหาทางออก  มีการพูด กล่าวแบบไม่เปิดเผย และยากที่คนในชุมชนจะพูดเช่นนั้น แต่ก็ออกมาแบบระมัดระวังมากๆ คือ การเก็บเงินไม่ได้ แล้วจะไม่ไปทวงอีก เพราะ "กลัวเขาจะเอาปอบมากระทำ" คนอย่างเรานั้น ตั้งสมมุติฐานมานานว่าเป็นเรื่องกล่าวอ้าง หรือเป็นเรื่องจริง  เราสรุปว่าเป็นเรื่องจริง เขากลัว ปอมมากระทำต่างๆนานา ประกอบกับเหตุการณ์อื่นๆที่นำมา อ่าน พฤติกรรมของชุมชน ความเชื่อของชุมชน .....  เล่นเอามึนไปเลย คนนอกอย่างผม อย่างเพื่อนๆที่มาทำงานพัฒนา... เมื่อประเด็น ที่ผมเสนอว่า เอาคนนอกมาเก็บค่าน้ำ  เหมือนปลดเปลื้องอะไรบางอย่างออกจากอกครับ.... คุณโอ๋ครับ