ความเห็น 2882633

วัฒนธรรมชนบท

เขียนเมื่อ 

 หลักการทางวิชาการที่บริสุทธิ์นั้น เป็นเพียงเจตนาที่ดี แต่วิธีการที่เหมาะสมนั้น อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ทางวิชาการแนะนำก็ได้....

ข้อนี้จริงยิ่งกว่าจริง ....และหลักวิชาการก็ทิ้งไม่ได้ มีหลายวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันต้องเลือกให้เหมาะสม

ยินดีด้วยค่ะที่กำลังจะสำเร็จ ขอให้ประสบความสำเร็จเร็ว ๆค่ะ