ความเห็น 2879130

ว่าด้วยเรื่องการจัดการอารมณ์

เขียนเมื่อ 

- ได้อ่าน บทความ ของอาจารย์หมอวิจารณ์  เช่นกันค่ะ.... มีประโยชน์  มาก

- นำมาใช้ จัดการกับตนเอง .... พร้อม  ให้อภัย + เข้าใจ ผู้ที่ มาใช้อารมณ์ กับเรา ด้วยนะคะ