ความเห็น 2878590

การบำเพ็ญบุญในวันพระ ๑๕ ค่ำ ของชาวพุทธภาคเหนือ (บ้านแพะ)๑

เขียนเมื่อ 

เป็นการทบทวนความรู้และจัดเรียงความคิดไปพร้อม ๆ กันด้วยครับ