ความเห็น 287629

Call Center ภาครัฐ - เรื่องจริงหรือเรื่องเล่น

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ คุณ
    P
  • ยินดีอย่างยิ่งครับ
  • ถือเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารในการรับรู้ร่วมกัน
  • ขอบคุณครับ