ความเห็น 2874694

ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลท่าไม้ สถานที่ได้เสนองานสถานศึกษาพอเพียง

เขียนเมื่อ 
ใครสนใจเรื่อง
"ปวช.กศน., ประเมินประสบการณ์เทียบระดับสูงสุดฯ, แฟ้มวิชาวิจัยชุมชน, ไม่ได้ไปรับเข็มฯ, เตรียมเป็น ผอ.กศช.ตำบล, จ่ายเบี้ยประชุม+เลี้ยงอาหารด้วย?, ข้อสอบวิชาเลือกกี่ข้อ"
ดูได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999