ความเห็น 2872417

เหตุการณ์ที่สวนโมกข์

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
IP: xxx.145.252.122
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณหมอวิจารณ์ พานิช

ผมได้ติดตามบทความที่คุณหมอเขียนใน gotoknow และเห็นว่าเป็นบทความที่มีสาระและให้ความรู้อย่างมาก ควรจะนำเผยแพร่ให้คนไทยมีโอกาสได้อ่านกันมากที่สุด ผมได้ถือโอกาสคัดลอกและนำไปเผยแพร่ในเวปไซด์ของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ www.thaiihdc.org โดยระบุว่าบทความของคุณหมอคัดลอกมาจาก http://www.gotoknow.org/posts/546808 ใต้ชื่อของคุณหมอ แต่วันนี้ผมได้พบว่าคุณหมอมีการเพิ่มเติมข้อความ ว่าบันทึกนี้เขียนที่ gotoknow โดย Prof.Vicharn Panich ผมจึงได้คัดลอกข้อความทั้งหมดในบันทึกโดยไม่ต้องลงว่าคัดลอกมาจาก .....

จากการเพิ่มข้อความของคุณหมอทำให้ผมไม่แน่ใจว่าคุณหมอยินยอมให้ผมนำบทความที่คุณหมอบันทึกใน gotoknow ไปเผยแพร่ในเวปไซด์ของมูลนืธิศูนย์บูรณาการพัฒนา หรือไม่ จึงขอความกรุณาคุณหมอช่วยแจ้งผมทาง e-mail [email protected] ในกรณีที่คุณหมอไม่ต้องการให้ผมนำบทความของคุณหมอไปลงในเวปไวด์มูลนิธิฯ ผมจะได้ไม่ทำการคัดลอกบทความของคุณหมออีกต่อไป และจะพยายามลบบทความทั้งหมดของคุณหมอออกจากเวปไซด์ดังกล่าว แต่ถ้าผมไม่ได้รับการยืนยันไม่ให้ผมคัดลอกบทความของท่านเพื่อนำไปเผยแพร่ในที่อื่นโดยเฉพาะในเวปไซด์ที่ผมกล่าวถึง ผมจะถือว่าคุณหมอไม่ขัดข้อง ผมจะได้คัดลอกบทความของคุณหมอนำไปเผยแพร่ที่อื่นต่อไป

นับถือ

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท