ความเห็น 2870497

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

มานะ77
IP: xxx.67.134.237
เขียนเมื่อ 

ผมเสียวันทวีคูนทิ้งไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

หมดกำลังใจเบื่อระบบไม่ช่วยอะไร มีแต่หาช่องเอา

เปรียบ ไม่มีจิตที่จะช่วบแล้วก็มาโทษคุณไม่รู้ไม่ศึกษาให้ดีเอง

ก็คนนั่งระวังแต่ภัยจับแต่ปืนจะเอาเวลาไหนมาศึกษา