ความเห็น 2867907

มะกันอวบ

เขียนเมื่อ 

 

 

.... BMI ถ้าค่าเกินเกณฑ์ ... ความเสี่่ยง(Risk) ต่อโรค

 

         - DM (โรคเบาหวาน)

         - HT (โรคความดันโลหิตสูง)

         - DM & HT

         - หลอดเลือดหัวใจ

         - บุคลิกภาพ

         - ฯลฯ

 

ขอบคุณค่ะ สำหรับบทความดีดีนี้ ค่ะ