ความเห็น 2866522

ข่มใจ

เขียนเมื่อ 
หมูจ๋า

หนาวเพราะอากาศ คงไม่เท่าหนาวในจิต นะครับ หมูจ๋า