ความเห็น 2865766

เรื่องของแม่

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วน้ำตาร่วง!
ใจทั้งดวงซึ้งซาบนัก
แม่ลูกผูกพันหนัก
มากกว่ารักกว่ารู้คุณ
ดูแลอย่างดีเลิศ
สุดประเสริฐได้เกื้อหนุน
นำทางสู่ชั้นบุญ
เสวยสุขทุกราตรี
จะขอเป็นแบบอย่าง
ในหนทางของลูกนี้
เสกสรรค์วันดีดี
เพราะยังมีแม่อยู่เอย.