ความเห็น 2864783

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ร่วมกับ นักปกครองระดับสูง (นปส.)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อ.ขจิต ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเล่าอะไรใน gotoknow แต่เข้ามาอ่านอยู่เรื่อยๆ ครับ เพราะหันไปใช้เพราะไลน์ และ tweeter มากขึ้นครับ