ความเห็น 2862858

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

เขียนเมื่อ 

อาจารย์อยากให้ลองสร้างหลักสูตรตามกระบวนการที่คุณเขียนมาสัก 1 หลักสูตร เพื่อจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนขึ้น