ความเห็น 2861856

๕๕.งาขี้ม้อน งาเมล็ดจิ๋ว "กินดีมีประโยชน์"

เขียนเมื่อ 

เพิ่งรู้จักชื่องาชนิดนี้ ขอบคุณค่ะคุณหนูรี ;)