ความเห็น 2861595

๕๕.งาขี้ม้อน งาเมล็ดจิ๋ว "กินดีมีประโยชน์"

เขียนเมื่อ 

ทุกวันนี้ขนมพื้นบ้านหายไป ผมอยากให้ทุกๆท่านที่มีขนมพื้นบ้านควรแก่การอนุรักษ์ เขียนมากันคนละอย่าง จะได้รู้จักขนมพื้นบ้านมากมาย ยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่มีการบันทึก และจะสูญหายไปกลับกาลเวลา ของคนรุ่นเก่า