ความเห็น 28599

พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ - Four sublime states of mind

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ตื้นตันกับสิ่งที่คุณ Handy บรรยาย จนต้องทิ้งระยะสักพักก่อนจะมา ขอบพระคุณ อย่างสูงอีกครั้งด้วย "หัวใจเต็มตื้น"ค่ะ