ความเห็น 2859499

เพาะเห็ดโอ่ง@หนองหัววัว

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับคุณ nobita

-เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ในครัวเรือนหากทำเป็นอาชีพเสริมก็น่าสนใจไม่น้อยครับ

-ดีครับ ได้อบรมเกี่ยวกับการทำก้อนเชื้อเห็ดมาด้วย