ความเห็น 2855268

เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

เขียนเมื่อ 

มาขอบคุณท่านในฐานะลูกชาวนาด้วยค่ะ