ความเห็น 2854928

เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

เขียนเมื่อ 

ศรัทธามากเลยครับ กิจกรรมแบบนี้ครับ

เป็นกำลังใจนะครับ