ความเห็น 2854355

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

ทหารเก่ารับใช้ชาติออกสนามชายแดน 14 ปี
IP: xxx.49.226.43
เขียนเมื่อ 

ผมเข้ารับราชการตั้งแต่ปี พ.ค. 2516 ถึง 30 ก.ย. 55 รวมรับวันรับราชการปกติ 40 ปี 1 เดือน ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดน ทั่วประเทศไทยรวม 13 ปี เงินเดือนสุดท้าย 31,880 บาท พ.ส.ร.2,213.บาท รวมเงินเดือนสุดท้าย 34,093.-บาท แต่เมื่อเออรี่เมื่อ 2 ต.ค.55(ปีงบประมาณ 56) ถ้าผมรับบำนาญระบบเดิม ผมก็จะได้รับเดือนเท่ากับเดือนสุดท้ายเพราะวันทวีคูนผม 13 ปี ผมเป็นสมาชิก กบข.ปัจจุบัน่่ได้รับบำนาญเดือนละ 18,719.87บาทหายไป 15,373.13บาท แต่รับเงินก้อน กบข.มา 632,565 บาท ผมมานั่งคิดว่าเงินเดือนของผมที่ลดลงไปนั้นเดือนละ 15,373.บาท ถ้า 1 ปี เงินก็จะหายไป

15,373x12=184,477.56.บาท ตอนนี้ผมอายุ 57 ปี อีก  3 ปี ครบ 60 ปี เอา 3x184,477.56.= 553,432.68บาท แล้วนะครับนี่เฉพาะเงินที่ขาดหายไปนะครับ และมาคิดเงินบำเหน็จตกทอด คือ 30 เท่าของบำนาญ ปัจจุบันผมได้รับเงินบำนาญ 18719x30=561,570บาท รับามแล้ว 200,000 บาทเหลือ 361,570.บาทญาติรับเมื่อตาย และ ถ้าผมไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ผมได้รับบำนาญเดือนละ 34,093x30=1,022,790.บาท คิดแล้วเงินบำเหน็จตกทอดผมหายไปอีก 461,220.บาท ผมก็ไม่รู้เหมือนกั้นว่าผมคิดผิดหรือคิดถูกที่ผมสมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข. ถ้าผมได้บำนาญเดือนละ 20,000 ขึ้นไปผมก็ไม่คิดอะไรมากหรอกครับ แต่นี้เงินผมลดหายไปเกือบครึ่งของเงินเดือนสุดท้ายของผม ก็เลยอยากให้เพื่อน ๆ ที่เป็นสมาชิกก่อนปี 40 คิดให้ดีนะครับว่าจะอยู่หรือจะไปสำหรับผู้ที่มีวันทวีคูณเกิน 5 ปีขึ้นไป