ความเห็น 2846588

ตูบหมูบ...ถ้าจะนอนก็เพื่อพัก...ไม่ใช่นอนรอความตาย...

เขียนเมื่อ 

...คงมีโอกาสได้กินนะคะ...ผักที่มีชื่อแปลกมากๆ ผักตูบหมูบ