ความเห็น 2846429

ตูบหมูบ...ถ้าจะนอนก็เพื่อพัก...ไม่ใช่นอนรอความตาย...

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้คุณหมอเสมอครับ