ความเห็น 2846232

ตูบหมูบ...ถ้าจะนอนก็เพื่อพัก...ไม่ใช่นอนรอความตาย...

เขียนเมื่อ 

นานหลายปีแล้วนะครับ ที่ผมไม่ได้ทานผักตูบหมูบอีกเลย เพราะทางเชียงใหม่ไม่ค่อยมีและไม่นิยมกินกัน