ความเห็น 2846180

ตูบหมูบ...ถ้าจะนอนก็เพื่อพัก...ไม่ใช่นอนรอความตาย...

เขียนเมื่อ 

คนทำดี...อย่างไรก็มีคนอยากรู้จัก.....ช่วยกันเผยแพร่นะคะ ชื่นชมค่ะ

เหมือนจะเคยไป ๒๐ กว่าปีก่อน สมัยเรียน ทางขึ้นไม่ไกลจากตัวอำเภอใช่ไหมคะ