ความเห็น 28457

วิถีชุมชนหรือการกดขี่ : เด็กดีต้องบริการผู้ใหญ่ในงานเลี้ยง

จตุพร
IP: xxx.150.132.18
เขียนเมื่อ 

                   ผมคิดว่า ทำงานพัฒนา จำเป็นต้องเข้าใจในทุกมิติ บางอย่างก็คงต้องยอมรับว่า ตรงนี้เป็นวิถี เป็นหลักเกณฑ์ทางสังคม ผมไม่สบายใจเลยที่ มีนักพัฒนามาบอกว่าต้องเป็นแบบนี้ ต้องเป็นแบบนั้น อาจจะต้องทำความเข้าใจบริบทตรงที่ทำงานให้มาก อย่าแปลกไป...จริงอยู่ ตะวันตก แตกต่างจาก ตะวันออก แต่ควรจะมองว่าที่ ต่างไป เพราะอะไร และ พิจารณาดูว่า จริงๆแล้วตรงนั้นมีความสุขมั้ย ลงตัวมั้ย เรื่องสิทธิที่จะเรียกร้องอะไร คงต้องพิจารณากันทีหลัง...(ก็ไม่ละเลย...เรื่อง สิทธิ์)

สิทธิ - - - > ความชอบธรรม

ผมขอเลือก "ความชอบธรรม"  ก่อนนะ  

มีอะไรอีกมากมายที่จะต้อง เรียนในวิถีการพัฒนา - วิถีชุมชน - วิถีคิด

ให้กำลังใจ คนทำงาน คนทำทาง ครับ