ความเห็น 2842811

หากต้องการดูแลคนอื่นให้ใช้หัวใจ

เขียนเมื่อ 

เก็บเกี่ยวความดีงามของผู้คนที่ผ่านมาในชีวิตแต่ละวันเป็นความสุขให้ตัวเราและผู้อ่านด้วยนะคะ

คนดีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งเลยค่ะ